THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG


Cơ hội nghề nghiệp tại FELIX - Tuyển 03 chuyên viên Marketing

 • Tue May 26, 2020 10:54 pm
 • 107
 • 0
 • 1790

Thông báo v/v tuyển dụng phó phòng hành chính nhân sự

 • Wed Apr 29, 2020 2:03 pm
 • 64
 • 0
 • 2285

Thông báo v/v tuyển dụng thư ký giám đốc công ty

 • Fri Apr 24, 2020 5:13 pm
 • 62
 • 0
 • 2103

Cơ chế nhân sự tại Felix

 • Fri Apr 24, 2020 10:44 am
 • 60
 • 0
 • 1921

Quy trình tuyển dụng nhân sự mới tại Felix

 • Fri Apr 24, 2020 9:32 am
 • 59
 • 0
 • 1034

Mô tả công việc chuyên viên kinh doanh

 • Thu Apr 23, 2020 12:24 pm
 • 54
 • 0
 • 761

TUYỂN DỤNG 03 CHUYÊN VIÊN SOCIAL MEDIA

 • Sun Apr 19, 2020 8:56 pm
 • 53
 • 0
 • 1494

Thông báo v/v tuyển dụng chuyên viên kinh doanh

 • Tue Apr 14, 2020 10:04 pm
 • 49
 • 0
 • 1735

Thông báo v/v tuyển dụng vị trí sale admin

 • Thu Apr 09, 2020 2:25 pm
 • 39
 • 0
 • 2916

Thông báo v/v tuyển dụng vị trí customer care

 • Thu Apr 09, 2020 2:10 pm
 • 38
 • 0
 • 2023

Thông báo tuyển dụng nhân sự: content marketing

 • Sun Mar 29, 2020 3:51 pm
 • 22
 • 0
 • 1600

DANH MỤC


NHẬN TIN